Πέμπτη, 25 Απριλίου 2019

Α. ΣΒΟΛΗ - Μ. & Β. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ο.Ε.
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δραστηριότητες

  • Συμβουλευτική νομοθετική υποστήριξη επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος
  • Εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος HACCP κατά ISO 22000:2005
  • Εκδόσεις υγειονομικού και περιβαλλοντικού περιεχομένου
  • Εκπαίδευση σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων- υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας – υγιεινής περιβάλλοντος
  • Συνεργασία με Σύλλογο Εποπτών Δημόσιας Υγείας

Συνεργασία με Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων - Εκπαιδευτικούς φορείςΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΑCCP ΚΑΤΑ ISO 22000:2005

EΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Συνεργασία με εταιρείες ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ