Δευτέρα, 25 Μαρτίου 2019
Νέα & Εκδηλώσεις

Η εταρεία Α. ΣΒΟΛΗ - Μ. ΚΩΣΤΑΚΗΣ Ο.Ε. σας ενημερώνει με νέα και εκδηλώσεις, εκθέσεις, ημερίδες που σχετίζονται με την υγεία και το περιβάλλον.ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
2013

Τα κλαδικά σωματεία στα πλαίσια του προγράμματος του ΟΑΕΔ ΛΑΕΚ 1-25 πρόκειται να υλοποιήσουν επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) που απευθύνονται σε εργαζόμενους σε επιχειρήσεις  που απασχολούν  1-25 άτομα.

Η υλοποίηση των σχετικών σεμιναρίων, τα οποία θα είναι διάρκειας 40 ωρών  θα έχουν τα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

1. Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων (ME ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤ ΚΑΙ  ΤΗ ΝΕΑ  ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΥΔ Υ1γ/ΓΠ/96967/2012)

2. Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας

3.Εξυπηρέτηση πελατών

Στα εν λόγω σεμινάρια,  θα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,45%.

 

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί από τον ΟΑΕΔ αποζημίωση ποσού  5,00 € ανά ώρα

Επίσης από το φορέα υλοποίησης (ΚΕΚ)  θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα συμπληρώνοντας τα συνημμένα έντυπα:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης της επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης)
  2. Στοιχεία καταρτιζομένων
  3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).
  4. Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με  το ΑΦΜ του καταρτιζομένου
  5. Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού

Απαιτείται  1 Υπεύθυνη Δήλωση επιχείρησης και 1 Δήλωση Καταρτιζόμενων για κάθε σεμινάριο με πρωτότυπη σφραγίδα επιχείρησης και υπογραφή του Νόμιμου Εκπροσώπου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:6976262625-6973588020-6978729691-ygepe@otenet.gr